Zorgbureau Extern EmmenFSite is onder constructie vanwege de zorgtransitie

 • WLZ

  Wanneer u zorg nodig heeft door bijvoorbeeld chronische ziekte, handicap of ouderdom, dan krijgt u zorg die u nodig hebt op grond van de WLZ (de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) of de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).
  In Nederland zijn bijna alle mensen verzekerd voor de WLZ. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO.
  U kunt de zorg ontvangen onder 2 voorwaarden:

  1 Zorg in natura (ZIN): bijvoorbeeld verpleging en verzorging bij u thuis, verzorgd door een zorginstelling of hulp in de huishouding verzorgd door de thuiszorg.
  2 Maar u kunt ook geldbedrag krijgen om zelf zorg in te kopen. Dat heet dan een persoonsgebonden budget, ook wel PGB genoemd.

  Met een PGB neemt u het heft in eigen handen. U organiseert uw eigen zorg, hulp, begeleiding en voorzieningen. U bepaalt zelf wie u, uw partner of uw kind komt helpen, wanneer die hulp komt en wat er precies gebeurt.

  Wanneer u het dus prettig vindt zelf afspraken te maken met zorgverleners, dan is een PGB mogelijk iets voor u. U kunt dan immers zelf de dagen en tijden afspreken waarop de door u zelf gekozen zorgverlener komt.

  Bij ons bureau kunt u terecht voor begeleiding. Wij kunnen u begeleiden bij o.a. het plannen van dagelijkse activiteiten, het regelen van uw financiƫn en bij het begeleiden van bijvoorbeeld uw zorgvragend kind, uw zorgvragende vader of - moeder of anderszins zorgvragende verwante. Begeleiding bij activiteiten met het doel de zelfredzaamheid te bevorderen, te behouden en te compenseren van de zorgvrager.

  Wij zijn een onafhankelijk en zelfstandig zorgbureau dat advies en begeleiding geeft en we zijn actief sinds 2004. Onze begeleiding is persoonlijk, doortastend en o.a. op eigen ervaringsdeskundigheid gebaseerd. Sinds december 2013 zijn we ISO 2001 gecertificeerd, omdat we onderscheidend willen zijn op kwaliteit van geleverde zorg.


  Een PGB is een Persoons Gebonden Budget: een geldbedrag dat u krijgt van het zorgkantoor voor het inkopen van zorg. U kiest zelf de hulpverleners en begeleiders.
  Kortom: u heeft zelf de touwtjes in handen! Dat is een prettig idee.
  Wie heeft er recht op?
  Mensen die door een lichamelijke, zintuiglijke, psychische of verstandelijke beperking langer dan 3 maanden een beroep doen op zorg (verpleging, persoonlijke verzorging en/of begeleiding) hebben recht op zorg, bekostigd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (WLZ). Om deze zorg te krijgen is een indicatie nodig (omschrijving van de zorg die u nodig heeft). De zorg kunt u rechtstreeks krijgen van een instantie, zoals bijvoorbeeld een thuiszorginstelling. Dit noemen we zorg In natura (ZIN). Het kan echter ook door u zelf ingekocht worden met een persoonsgebonden budget (PGB).
 • WMO

  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Zij krijgen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een rolstoel. Dankzij de Wmo kunnen zij meedoen in de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig blijven wonen. Gemeenten voeren de Wmo uit. Iedere gemeente legt andere accenten.

 • DIENSTEN

  Zorgadvisering bij chronische ziekte en/of handicap. Zorgvragers voelen zich vaak onthand. De toegangswegen tot de zorg zijn moeilijk te begrijpen voor iemand die er nog nooit mee is geconfronteerd. In dit geval is ons vertrekpunt een dienstbare zorgconsulent te willen zijn voor u. Nadat uw zorgvraag in kaart is gebracht zal onze begeleiding, wederom op uw verzoek, voortgaan om uw zorg ook werkelijk te realiseren zoals u het wilt! (het vraaggestuurde model) Op dat moment kunnen ook andere zorgaanbieders gevraagd worden om uw zorgvraag vorm te geven (verpleging, verzorging, begeleiding)

  Klachten van cliƫnten.
  Met betrekking tot onze dienstverlening willen we er alles aan doen om klachten te vermijden en te voorkomen van u.

  Indicatie aanvraag
  Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscin elit sed diam nonummy nibh
  Hulp bij inzet zorgverlener
  Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscin elit sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
  Administratie
  Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer adipiscin elit sed diam nonummy nibh
 • Contact

  Waanderweg 120, 7812 HZ Emmen.
  T: 0591 647551
  info@zorgbureauextern.nl
  KVK: 51691051
  BTW NR: 8501.29.485.B01